OBCHODNÍ PODMÍNKY

Rezervace 

  • Klient má právo na ubytování pouze v případě, že mu byla rezevace písemně nebo telefonicky potvrzena a přiděleno rezervační číslo
  • klient při nástupu na ubytování nahlásí rezervační číslo, předloží platný doklad totožnosti, v případě vystavení voucheru tento předloží recepci
  • při skupinové rezervaci klient doloží rooming list nejpozději 2 dny před zahájením ubytování
  • ubytovatel má právo nárokovat si uhrazení zálohové faktury, jedná-li se o pobyt delší než týden u klientů soukromého sektoru
  • povinnost uhrazení zálohové faktury na ubytování a další služby se povinně vztahuje pro firemní akce, společenské a kulturní akce pro skupiny klientů (soukromý i firemní sektor)  

 

Storno podmínky a storno poplatky 

  • v případě, že bude hotel vyžadovat zálohové plnění na služby objednané klientem a toto nebude připsáno na jeho účet nejpozději 3 dny před konáním akce, má právo poskytovatel zrušit objednané služby v plném rozsahu bez nároku klienta na jakoukoliv část objednané služby
  • v případě storno pobytu 14 - 3 dny před příjezdem uhradí odběratel dodavateli 30% z ceny objednaných služeb
  • v případě storno pobytu 2 - 0 dní před příjezdem uhradí odběratel dodavateli 100% z ceny objednaných služeb
  • skupinovou klientelou se rozumí 10 a více osob
  • storno podmínky jsou stejné jak pro individuální, tak i skupinovou (firemní klientelu)  


Pokud dojde ke storno pobytu ze strany dodavatele (z předem neznámých neovlivnitelných důvodů-zásah vyšší moci apod.) nabídne hotel odběrateli nový termín.

© 2024 hoteltoscca.cz | Eskap, Josef Rybák
Hotel Toscca v Čelákovicích hodnocení